Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

ŽIVOT S KRISTOM: O rehoľnom živote

12.11.2020 | Život s Kristom

Aké je to žiť v reholi? Čo môže v skutočnosti v reholi človeku chýbať?
A môže rehoľníkovi niečo chýbať? Niektorí vravia, že život v kláštore je premárnený život.
Čo asi prežíva človek, ktorý sa rozhodne pre takýto krok vo svojom živote?
A čím asi žije človek po desiatich rokoch života v kláštore?


Facebook Instagram Youtube