Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE (296) - Sv. Izák Sýrsky - Zlomenie srdca

11.01.2021 | Otcovia Púšte

Nesústredenosť na hlavný cieľ života nás vedie k svetskému životu. Svätý Izák to nazýva dielom démona smilstva.


Facebook Instagram Youtube