Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (336) - Chápanie života

20.02.2021 | Otcovia Púšte

Človek, ktorý si uvedomuje veľkú úlohu našich anjelov strážnych, nie je zdrvený ťažkým skúškami. Spolieha sa na Boha, aj keď nechápe plne zmysel prežívaných ťažkostí. To sa stáva veľkým príkladom pre druhých.


Facebook Instagram Youtube