Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE (389) Sv. Izák Sýrsky - Pozornosť vedie k poznaniu

14.04.2021 | Otcovia Púšte

Svätý Izák Sýrsky rozpráva o ďalšom dôvode pre udržanie si pozornosti srdca vo chvíľach útechy, ktorú nám dáva dotyk milosti. Táto pozornosť nás otvára pre pochopenie dôležitých duchovných zákonitostí pre náš budúci rast.


Facebook Instagram Youtube