Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE (444) Sv. Izák Sýrsky - Znak čistoty

08.06.2021 | Otcovia Púšte

Svätí otcovia však čistotou srdca majú na mysli celkový stav človeka, ktorý bol oslobodený od vlády všetkých vášní.


Facebook Instagram Youtube