Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Začala sa Filipovka

18.11.2022 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Cirkvi byzantského obradu 15. novembra vstúpili do 40-dňového pôstu pred sviatkom Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Pôst pred sviatkom Pánovho narodenia sa zvykne nazývať Filipovka, pretože sa začína deň po sviatku svätého apoštola Filipa. Zdroj: GRKATBA | https://grkatba.sk/filipovka-duchovna...


Facebook Instagram Youtube