Televízia LOGOS Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Katedrála Povýšenia svätého kríža


Chrám bol postavený v 17. storočí ako rímskokatolícky a patril reholi jezuitov. Bol dokončený v roku 1646 a zasvätený sviatku Povýšenia svätého kríža. Stavbu financovala šľachtická rodina Drugetovcov. Po poškodení počas Rákociho povstania bol obnovený.

Po tom, ako bola v 1773 roku rehoľa jezuitov rozpustená, chrám nebol nikým užívaný. V roku 1775 bol odovzdaný gréckokatolíckej cirkvi a stal sa jej katedrálnym chrámom. Pôvodný oltár bol prenesený do rímskokatolíckého farského chrámu Narodenia Panny Márie v Michalovciach. Po prispôsobení vnútra chrámu byzantskému obradu, katedrálu 15 októbra 1780 roku posvätil biskup Andrej Bačinský. V 1858 roku biskup Vasiľ Popovič dal chrám nanovo vymaľovať a obnovil ikonostas. V 1877 roku bol zovňajšok chrámu dolpnený o priečelie so 4 stĺpmi s korinskými hlavicami a bola zmenená aj forma veží. Po druhej svetovej vojne, v roku 1949 bol chrám gréckokatolíkom násilne odobratý komunistickou mocou a bol až do roku 1991 užívaný pravoslávnou cirkvou. Po legalizácii gréckokatolíckej cirkvi bol v roku 1991 vrátený gréckokatolíckej cirkvi a stal sa opäť katedrálou Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie. V roku 2003 tu boli slávnostne uložené relíkvie blahoslaveného mučeníka Teodora Romžu, gréckokatolíckeho biskupa, umučeného v roku 1947 sovietským režimom.

PROGRAM BOHOSLUŽIEB V KATEDRÁLE - letný čas r. 2017 (stredoeurópsky čas)

Pondelok
 • 06:00 - Božská liturgia (za zdravie)
 • 07:00 - Božská liturgia (za zdravie)
 • 08:15 - Božská liturgia (za zomrelých)
 • 09:00 - 12:00 - spoveď
 • 15:00 - 17:30 - spoveď
 • 17:30 - Božská liturgia (za zdravie)
Utorok
 • 06:00 - Božská liturgia (za zdravie)
 • 07:00 - Božská liturgia (za zdravie)
 • 08:15 - Božská liturgia (za zomrelých)
 • 09:00 - 12:00 - spoveď
 • 15:00 - 17:30 - spoveď
 • 17:30 - Božská liturgia (za zdravie)
Streda
 • 06:00 - Božská liturgia (za zdravie)
 • 07:00 - Božská liturgia (za zdravie)
 • 08:15 - Božská liturgia (za zomrelých)
 • 09:00 - 12:00 - spoveď
 • 15:00 - 17:30 - spoveď
 • 17:30 - Božská liturgia (za zdravie)
Štvrtok
 • 06:00 - Božská liturgia (za zdravie)
 • 07:00 - Božská liturgia (za zdravie)
 • 08:15 - Božská liturgia (za zomrelých)
 • 09:00 - 12:00 - spoveď
 • 15:00 - 17:30 - spoveď
 • 17:30 - Božská liturgia (za zdravie)
Piatok
 • 06:00 - Božská liturgia (za zdravie)
 • 07:00 - Božská liturgia (za zdravie)
 • 08:15 - Božská liturgia (za zomrelých)
 • 09:00 - 12:00 - spoveď
 • 15:00 - 17:30 - spoveď
 • 17:30 - Božská liturgia (za zdravie)
Soboty a predvečer sviatkov
 • 06:00 - Božská liturgia (za zdravie)
 • 07:00 - Božská liturgia (za zdravie)
 • 08:15 - Božská liturgia (za zomrelých)
 • 09:00 - 12:00 - spoveď
 • 15:00 - 16:30 - spoveď
 • 16:30 - Večiereň
 • 17:30 - Božská liturgia (za zdravie)
Nedele a sviatky
 • 05:30 - Božská liturgia (za zdravie)
 • 06:30 - Utiereň
 • 07:30 - Božská liturgia (pre študentov)
 • 08:50 - Božská liturgia (cirkevnoslovansky)
 • 10:30 - Božská liturgia (ukrajinsky)
 • 13:00 - Božská liturgia (maďarsky)
 • 14:00 - 16:30 - spoveď
 • 16:30 - Večiereň
 • 17:30 - Božská liturgia (za zdravie)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ БОГОСЛУЖІНЬ У КАФЕДРАЛЬНОМУ СОБОРІ – на літній час - 2017 р.

ПОНЕДІЛОК
 • 07:00(к.ч.) - Божественна Літургія (Заздоровна)
 • 08:00(к.ч.) - Божественна Літургія (Заздоровна)
 • 09:15(к.ч.) - Божественна Літургія (Заупокійна)
 • 10:00 - 13:00(к.ч.) - Сповідь
 • 16:00 - 18:30(к.ч.) - Сповідь
 • 18:30(к.ч.) - Божественна Літургія
ВІВТОРОК
 • 07:00(к.ч.) - Божественна Літургія (Заздоровна)
 • 08:00(к.ч.) - Божественна Літургія (Заздоровна)
 • 09:15(к.ч.) - Божественна Літургія (Заупокійна)
 • 10:00 - 13:00(к.ч.) - Сповідь
 • 16:00 - 18:30(к.ч.) - Сповідь
 • 18:30(к.ч.) - Божественна Літургія
СЕРЕДА
 • 07:00(к.ч.) - Божественна Літургія (Заздоровна)
 • 08:00(к.ч.) - Божественна Літургія (Заздоровна)
 • 09:15(к.ч.) - Божественна Літургія (Заупокійна)
 • 10:00 - 13:00(к.ч.) - Сповідь
 • 16:00 - 18:30(к.ч.) - Сповідь
 • 18:30(к.ч.) - Божественна Літургія
ЧЕТВЕР
 • 07:00(к.ч.) - Божественна Літургія (Заздоровна)
 • 08:00(к.ч.) - Божественна Літургія (Заздоровна)
 • 09:15(к.ч.) - Божественна Літургія (Заупокійна)
 • 10:00 - 13:00(к.ч.) - Сповідь
 • 16:00 - 18:00(к.ч.) - Сповідь
 • 18:00(к.ч.) - Божественна Літургія
П’ЯТНИЦЯ
 • 07:00(к.ч.) - Божественна Літургія (Заздоровна)
 • 08:00(к.ч.) - Божественна Літургія (Заздоровна)
 • 09:15(к.ч.) - Божественна Літургія (Заупокійна)
 • 10:00 - 13:00(к.ч.) - Сповідь
 • 16:00 - 18:30(к.ч.) - Сповідь
 • 18:30(к.ч.) - Божественна Літургія
СУБОТА та  передсвяткові дні
 • 07:00(к.ч.) - Божественна Літургія (Заздоровна)
 • 08:00(к.ч.) - Божественна Літургія (Заздоровна)
 • 09:15(к.ч.) - Божественна Літургія (Заупокійна)
 • 10:00 - 13:00(к.ч.) - Сповідь
 • 16:00 - 17:30(к.ч.) - Сповідь
 • 17:30(к.ч.) - Вечірня
 • 18:30(к.ч.) - Божественна Літургія
Недільні та святкові дні
 • 06:30(к.ч.) - Божественна Літургія
 • 07:30(k.ч.) - Утреня
 • 08:30(к.ч.) - Божественна Літургія (студентська)
 • 09:50(к.ч.) - Божественна Літургія (на на церковнослов’янській мові)
 • 11:30(к.ч.) - Божественна Літургія (на українській мові)
 • 14:00(к.ч.) - Божественна  Літургія (на угорській мові)
 • 15:00 - 17:30 - (к.ч.) - Сповідь
 • 17:30(к.ч.) - Вечірня
 • 18:30(к.ч.) - Божественна Літургія

Podporte LOGOS TV - online a živé prenosy! Kliknite sem


Facebook Instagram Youtube