Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE (378) Sv. Izák Sýrsky - Opitá zhýralosť hriechu

03.04.2021 | Otcovia Púšte

Sv. Izák hovorí: „Požehnaný je človek, ktorý bol vybraný z tejto temnoty a vidí seba samého s čistým zrakom, pretože bez čistého videnia a rozlišovania nemôže správne konať.“


Facebook Instagram Youtube