Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE (379) Sv. Izák Sýrsky - Trvalé pokánie

04.04.2021 | Otcovia Púšte

Svätý Izák Sýrsky hovorí: „Chráň sa slobody, ktorá predchádza otroctvu zla. Chráň sa úteche, ktorá predchádza zápasu. Chráň sa poznaniu, ktoré je nadobudnuté pred stretnutím s pokušením; ale zvlášť sa chráň vášnivej lásky pred dokončením pokánia.“


Facebook Instagram Youtube