Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

EVANJELIUM NA DNES: VLADYKA PETER RUSNÁK: NEDEĽA O MYRONOSIČKÁCH

18.04.2021 | Evanjelium na dnes

Drahí veriaci, slávime tretiu nedeľu po Pasche, ktorá má v gréckokatolíckej cirkvi označenie ako nedeľa o ženách. Pri tejto príležitosti nám vladyka Peter Rusnák priblíži evanjelium o myronosičkách. Evanjelium tejto nedele pripomína, že k viere sú potrebné aj skutky, tak ako ich prejavili nositeľky myrhy, ktoré dostávajú úlohu ako prvé oznámiť radostné posolstvo o Kristovom vzkriesení.


Facebook Instagram Youtube