Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

GRÉCKOKATOLÍCKY MILIONÁR NA POŠTOVEJ ZNÁMKE

19.04.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Pri príležitosti nedožitých 100 rokov od narodenia prvého predsedu Svetového kongresu Slovákov a veľkej osobnosti gréckokatolíckych dejín - Štefana Boleslava Romana (17.4.1921-23.3.1988) vydala Slovenská pošta 16. 4. 2021 novú výplatnú známku s jeho podobizňou. Autorom známky je akademický maliar Karol Félix. Štefan Roman je zosobnením amerického (či presnejšie kanadského) sna slovenských prisťahovalcov. Vo veku 16 rokov emigroval do Kanady. Tam sa postupne vypracoval na jedného za najšikovnejších a najbohatších obchodníkov. Podnikal v mnohých odvetviach. Jedným z jeho právnych zástupcov v USA bol neskorší prezident Nixon. Nikdy nezabudol nato, že je gréckokatolíkom. Bol laickým pozorovateľom na druhom vatikánskom koncile a bol nápomocný pri obnove cirkvi v roku 1968. Vlastným lietadlom sa cez Moskvu dostal až do Košíc a bol prítomný na prvej liturgii v košickom gréckokatolíckom chráme potom, čo ho gréckokatolíci prebrali roku 1968 od pravoslávnych. V roku 1980 zriadil sv. pápež Ján Pavol II. eparchiu sv. Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Kanade. Je to dodnes jediné slovenské katolícke biskupstvo mimo Slovenska. Je nespochybniteľné, že sa tak stalo aj zásluhou Štefana Romana. Čoskoro po zriadení biskupstva sa začala stavať na Romanových pozemkoch v ontárijskom Unionville nová katedrála Premenenia Pána. Práve táto katedrála bola miestom návštevy pápeža Jána Pavla II. 15. septembra 1984, práve na sviatok patrónky Slovenska, pri ktorej ju posvätil ako vôbec prvú katedrálu v Severnej Amerike posvätenú pápežom. Štefan Roman zomrel náhle, 23. marca 1988 v Toronte v Kanade. Na poslednej ceste ho po ním milovanej cirkevnoslovanskej liturgii vyprevádzali zvony práve tejto jeho katedrály. Jeho životný príbeh je dôkazom toho, že aj v cudzine vie srdce človek tĺcť za Slovensko a za gréckokatolícku cirkev. Večná mu pamiatka! Christos Voskrese! Celú správu nájdete tu: https://www.grkatke.sk/aktualita/2021...​ Zdroj: TSKE informoval Daniel Černý Foto: Slovenská pošta


Facebook Instagram Youtube