Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

VLADYKA JÁN UDELIL NIŽŠIE SVÄTENIA

26.04.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

V piatok 23. apríla, keď si gréckokatolícka cirkev pripomína sviatok sv. veľkomučeníka Juraja, slávil v kaplnke sv. Jozefa Snúbenca na arcibiskupskom úrade svätú liturgiu vladyka Ján Babjak SJ, pri ktorej udelil nižšie svätenie – tzv. postriženije. Svätenie prijali štyria seminaristi Prešovskej archieparchie študujúci aktuálne v štvrtom ročníku na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity – Martin Dlužanin, Peter Ferenc, Martin Simko a Gabriel Šuťák.

Ako už z názvu nižšieho svätenia vyplýva, podstatnou časťou svätenia je postrihnutie vlasov na hlave, ktoré je znakom zasvätenia sa službe Bohu. Je prijatím do duchovného (klerického) stavu a dáva milosť konať službu nižších posvätných rádov v chráme – čítať Božie Slovo (čtec), spievať žalmy (spevák) a nosiť sviecu (svieconosič). Súčasťou tohto obradu sú okrem postrihnutia vlasov aj úkony, ktoré počnúc týmto momentom budú svätenci vo svojej novej službe vykonávať. Ide o spev zvyčajného začiatku, ktorým sa začína väčšina modlitieb v byzantskej tradícii, ďalej spev žalmu, modlitba liturgického textu, prijatie zapálenej sviece a taktiež aj liturgickej knihy Apoštolára, z ktorého následne jeden zo svätencov proklamuje v spoločenstve Božie slovo.

Nižšie svätenie bolo udelené na samotnom začiatku slávnosti a po ňom nasledovala svätá liturgia. Spolu s prešovským arcibiskupom koncelebrovali protosynkel Prešovskej archieparchie Mons. Ľubomir Petrík, rektor seminára Vladimír Sekera Mikluš, špirituál Marek Kaľata a ceremoniár Pavol Vasiľ.

Na záver slávnosti sa vladykovi, ako aj ostatným prítomným kňazom poďakoval svätenec Peter Ferenc. Vladyku uistil, že modlitba je pre seminaristov jeden zo základných pilierov ich duchovného života o ktorú sa chcú opierať nielen v čase formácie, ale o to viac aj v kňazstve, do ktorého ich Pán pripravuje.


Facebook Instagram Youtube