Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

...S BOŽÍM SLOVOM (50) - Okolo studne

02.05.2021 | S Božím slovom

Bez toho, aby vyčítal, poučoval či karhal, Ježiš pomôže objaviť Samaritánke pravdu. Stačí s Ním vojsť do osobného rozhovoru a môžeme mať rovnakú skúsenosť. Skúsenosť, ktorá nás nenechá sedieť na mieste.


Facebook Instagram Youtube