Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE (408) - Sv. Izák Sýrsky - Cenná rada pre kresťana

03.05.2021 | Otcovia Púšte

Ďalšia otázka, na ktorú svätý Izák Sýrsky odpovedá, hľadá vysvetlenie, koho možno považovať za osvieteného v myšlienkach. Tým sa myslí človek, ktorý nadobudol čistotu srdca a mysle.


Facebook Instagram Youtube