Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

ARCIBISKUP JÁN BABJAK POSVÄTIL DVA NOVÉ ZVONY V ZUBNOM

25.05.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

ARCIBISKUP JÁN BABJAK POSVÄTIL DVA NOVÉ ZVONY V ZUBNOM V nedeľu 23.mája sa v obci Zubné za účasti prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ a humenského archieparchialného vikára Martina Zlackého, uskutočnila odpustová slávnosť k sviatku Zostúpenia Svätého Ducha. Tohtoročná odpustová slávnosť bola výnimočná tým, že bola spojená s posviackou dvoch nových zvonov. Veľkého menom Michail, ktorý ešte v jeseni 2020 praskol a následne bol nanovo odliaty. A druhého, menšieho menom Svätý Duch, ktorý dali veriaci odliať k blížiacemu sa 250. výročiu chrámu, ktoré bude v roku 2024. V úvode slávnosti privítala všetkých prítomných starostka obce Michaela Vasilenková a požiadala vladyku Jána o posvätenia nových zubenských zvonov. Obrad posviacky zvonov je špecifický tým, že zvony dostávajú meno a pomazujú sa olejom - myrom, podobne ako je tomu pri sviatosti myropomazania. Po obradoch posvätenia nasledovala archijerejská svätá liturgia, na ktorej vladyka Ján v homílii priblížil veriacim pôvod sviatku Päťdesiatnice v kontexte novozákonnej udalosti Zostúpenia Svätého Ducha, a význam jeho pôsobenia pre veriaceho dnešnej doby. Nakoniec nasledovalo mirovanie a slávnostný obed. Z dôvodu pandémie sa posviacka i svätá liturgia konali na miestnom amfiteátri za hojného počtu domácich, ale aj veriacich z blízkeho okolia.


Facebook Instagram Youtube