Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

ODPUST ZOSLANIA SVÄTÉHO DUCHA V BAZILIKE MINOR V MICHALOVCIACH

26.05.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

ODPUST ZOSLANIA SVÄTÉHO DUCHA V BAZILIKE MINOR V MICHALOVCIACH Pri príležitosti sviatku Zostúpenia Svätého Ducha sa 23. mája uskutočnila eparchiálna odpustová slávnosť v bazilike minor v Michalovciach. Aj napriek stále zaväzujúcim protiepidemiologickým opatreniam sa mohol uskutočniť riadny odpust s plným liturgickým programom, hoci s obmedzeným počtom účastníkov. Odpustová slávnosť sa začala v sobotu večer modlitbou sv. ruženca, pokračovala veľkou večierňou, ktorú slávil miestny predstavený kláštora o. Jaroslav Štelbaský. Po večierni nasledovala archijerejská sv. liturgia, ktorú slávil vladyka Marián Andrej Pacák CSsR. Vo svojej homílii veriacim vysvetlil význam sviatku Turíc a dar Svätého Ducha na základe židovských sviatkov Paschy a Päťdesiatnice. Okrem redemptoristov boli na sv. liturgii prítomní protosynkel košickej eparchie archimandrita Jaroslav Lajčiak a o. Jozef Lukáč z Topoľan. Slávnosť vyvrcholila archijerejskou sv. liturgiou, ktorú slávil znova vladyka Marián Andrej Pacák CSsR. Slávnostným kazateľom bol arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie „sede plena“. Vo svojej homílii poukázal na reálnu potrebu byť otvorený a naladený na Svätého Ducha, aby veriacich mohol úplne preniknúť a posväcovať. Obidva odpustové dni skrášlil naše liturgické slávenia svojím spevom Zbor sv. Jozefa pod taktovkou pani dirigentky MUDr. Márie Gofusovej. Celú tlačovú správu nájdete tu: https://www.grkatke.sk/aktualita/2021...


Facebook Instagram Youtube