Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE (440) - Sv. Izák Sýrsky - Vízie a zjavenia sú darom Božieho milosrdenstva

04.06.2021 | Otcovia Púšte

Kto dosiahol tieto duchovné výšiny, tak musí byť pripravený na rôzny mystické zážitky. Svätý Izák Sýrsky však pripomína, že ide vždy o slobodný Boží dar, ktorý nemôžeme vtesnať do nejakých pravidiel. Boh vo svojej prozreteľnosti.


Facebook Instagram Youtube