Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

EVANJELIUM NA DNES: ARCHIMANDRITA JAROSLAV LAJČIAK: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí

06.06.2021 | Evanjelium na dnes

Dnešné evanjelium nás vyzýva, aby sme sa pridali k Ježišovi na cestu do Božieho kráľovstva. Za rybármi Petrom, Ondrejom, Jakubom a Jánom prišiel Ježiš a vyzval ich, aby sa k nemu pridali. Aká bola ich odpoveď? Hneď všetko zanechali a išli za ním. Pán aj nám hovorí: Poď za mnou! Aká bude moja odpoveď?


Facebook Instagram Youtube