Header Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE (445) Sv. Izák Sýrsky - Vstup do prvotnej jednoduchosti a nevinnosti

09.06.2021 | Otcovia Púšte

Svätý Izák Sýrsky upozorňuje, že jestvuje aj iné, vyššie poznanie, než to, ktoré sme si nadobudli výchovou a skúsenosťou v tomto svete.


Facebook Instagram Youtube