Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

DIAKONSKÁ VYSVIACKA V KOŠICIACH

15.06.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

V nedeľu 13. júna prijali v košickej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky diakonskú vysviacku dvaja poddiakoni. Z rúk arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora Sede plena Košickej eparchie tento prvý stupeň kňazstva prijali Radoslav Šimko z farnosti Sečovce a Pavol Pastornický z farnosti Trnava pri Laborci. Radoslav Šimko prijme počas eparchiálnej odpustovej slávnosti dňa 5. júla tohto roka v Sečovciach aj druhý stupeň kňazstva – presbyterát. Vladyka Cyril vo svojej homílii upriamil pozornosť všetkých prítomných na nebeské vtáky z dnešného evanjelia. Ako zdôraznil, tie vtáky určite neboli sliepky, ktoré kvôli pohodliu zabudli, že pre vtáky je podstatné lietanie, schopnosť vystúpiť do výšok. Tak aj každý človek je povolaný hľadieť hore, odkiaľ prichádza požehnanie nášho nebeského Otca. A zvlášť diakoni, kňazi a biskupi sú povolaní k tomu, aby upriamovali pozornosť ľudí k výšinám, hľadaniu zmyslu a cieľa nášho života. Celú slávnosť svojím spevom doprevádzal katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda pod vedením Lucie Lovašovej Zdroj: TSKE Foto: Samuel Bombár


Facebook Instagram Youtube