Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Uvedenie nového protopresbytera v Michalovciach

02.08.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

V sobotu 31. júla, v predvečer sviatku Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho kríža sa počas veľkej večierne uskutočnilo uvedenie nového protopresbytera (dekana) Michalovského protopresbyterátu otca Maroša Riníka. Modlitbe večierne predsedal archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie za účasti viacerých kňazov Michalovského protopresbyterátu a za hojnej účasti veriacich. Samotné uvedenie nového protopresbytera sa uskutočnilo pred dvermi chrámu kde mu boli od neho slávnostne odovzdané kľúče. Nasledovalo prečítanie dekrétov a odovzdanie zlatého kríža. Vo svojom príhovore otec Jaroslav poukázal na dôležitosť osoby protopresbytera a povzbudil otca Maroša, aby bol stále k dispozícii pre svojich veriacich a pre kňazov, pretože kňazi a veriaci sú na jednej loďke. Nový protopresbyter Maroš poďakoval za zverenie tejto služby a pripomenul dôležitosť sv. Kríža v našich životoch, odvolaním sa na stichiru z večierne: ,,Svätý Kríž, ako vzácne žezlo, chce nad slnko jasnejšie ukázať svetu Krista Kráľa, náš cieľ.“ Za veriacich otca Maroša a jeho rodinu privítal, Michal Boka, člen kurátorskej rady. Slávnosť sa ukončila zaspievaním mnoholistvijem Svätému Otcovi, vladykom a novému protopresbyterovi. Zdroj: TSKE informoval Jozef Havrilčák Foto: Filip Jusko


Facebook Instagram Youtube