Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Slovo vladyku Petra k duchovnej príprave na návštevu Svätého Otca Františka

18.08.2021 | Pápež na Slovensku

S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom! „Ako to, že matka môjho Pána prichádza ku mne?“ zvolala Alžbeta, pokorne i nadšene, keď ju navštívila Presvätá Bohorodička. Drahí bratia a sestry, rovnako môžeme zvolať i my. Rovnako pokorne, uvedomujúc si, že táto návšteva je nezaslúženým Božím darom, a rovnako nadšene, že najvyšší apoštol prichádza medzi nás, aby posilnil našu vieru a odvahu vyznávať Krista. Veľmi dobre si spomínam na vrúcny a emotívny uvítací prejav vladyku Jána Hirku k sv. Jánovi Pavlovi II. v roku 1995: „Svätý Otče, boli časy, keď sme okrem Boha a vás nemali nikoho. Toto stretnutie s vami prežívame ako zázrak, pretože v ňom pociťujeme hrejivý dotyk Božej lásky. Cítime to ako pohladenie láskavou rukou milovaného a milujúceho otca.“ Svätý Otec František, ktorý takpovediac „šetrí“ zahraničnými návštevami, prichádza na Slovensko. A nielen to, navštívi nás gréckokatolíkov a bude predsedať východnej liturgii v Prešove. Na mieste, ktoré bude už druhý raz svedkom návštevy Petra, môžeme vyjadriť vernosť úradu najvyššieho pastiera Katolíckej cirkvi. Jeho voľba navštíviť nás istotne nie je náhodná. Vernosť východných katolíckych cirkví Rímu, ktorá viedla v mnohých prípadoch až k mučeníctvu našich biskupov, kňazov a veriacich, je devízou, ktorou je poznačená nielen história celej Cirkvi, ale aj naša história a hrdo si ju nesieme ako dôkaz našej lásky k Bohu, k obradu a k námestníkovi Ježiša Krista. Drahí naši veriaci! Využime túto návštevu v plnosti: počúvaním Božieho slova, prijímaním sviatostí, dobrou duchovnou prípravou, počúvaním pápežových príhovorov, bratským spoločenstvom i osobnou účasťou. Nech môže Svätý Otec František pri svojom odchode skonštatovať: „Blažení ste, lebo ste uverili, že sa splní všetko, čo prisľúbil Pán.“ Dúfam, že sa uvidíme v Prešove. Požehnanie Pánovo nech je na vás s jeho milosťou a láskou! Mons. Peter Rusnák, bratislavský eparcha Zdroj: Stano Gábor | GRKATBA Tlačovú správu nájdete tu: https://grkatba.sk/slovo-vladyku-petr...


Facebook Instagram Youtube