Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

V Pánovi usnul otec Jozef Blaščák

20.08.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Bývalý biskupský synkel (vikár) apoštolského exarchátu pre katolíkov byzantského obradu v Českej republike, o. mitrát Jozef Blaščák, vo veku 83 rokov odovzdal v Prešove 19. augusta, na sviatok Premenenia Pána podľa juliánskeho kalendára, svoju dušu svojmu Pánovi, ktorému mnoho rokov verne slúžil ako kňaz vo vinici Pánovej. Otec Jozef bol rodákom z Olejníkova, kde sa narodil 28.8.1938, teda na sviatok Zosnutia Bohorodičky podľa juliánskeho kalendára. Narodený na sviatok Bohorodičky, neďaleko pútnickej obce Ľutina, nechal sa ňou viesť k jej Synovi Kristovi, ktorého kňazom sa v neskoršom veku stal. Jeho služba cirkvi ho viedla cez mnohé aktivity, v snahe jej pomôcť. Určitý čas po vzniku Gréckokatolíckej bohosloveckej (dnes teologickej) fakulty v Prešove pôsobil ako jej tajomník. Kňazské svätenie prijal 5. septembra 1992 z rúk biskupa Jána Hirku. Pánove cesty sú nevyspytateľné, a tak otec Jozef prijal Pánovo volanie a mnohé roky blahodárne pôsobil, ľudovo povedané „medzi Bratislavou a Prahou“, teda v Brne. Duchovným správcom farnosti sv. Jozefa v Brne bol menovaný presne na 1. januára 1993, kedy sa tak vlastne stal misionárom v zahraničí, nakoľko to bol prvý deň vzniku samostatného Slovenska a Českej republiky, na území ktorej sa Brno nachádza. Od 1. novembra 1997 pôsobil mnoho rokov ako dekan medzi gréckokatolíkmi v Brne (brněnsko-olomoucky protopresbyterát), neskoršie aj ako biskupský vikár pre Moravu a Sliezsko. Takto slávil liturgie po celom území Moravy a Sliezska, modliac sa česky, slovensky i cirkevno-slovansky, tak ako si to veriaci priali. V roku 2007 oslávil s farnosťou 70 rokov brnenskej gréckokatolíckej farnosti. Po vzniku slovenskej gréckokatolíckej farnosti sv. Márie Magdalény v Brne, chodil často a rád medzi týchto veriacich, sláviť spolu s otcom Jankom Bilým liturgie v tomto farskom spoločenstve svojich rodákov. Večná mu pamiatka! Zdroj: TSKE informoval Daniel Černý Foto: Archív o. Janka Bíleho


Facebook Instagram Youtube