Header Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (538) - Pokora beží pred milosťou

10.09.2021 | Otcovia Púšte

„Pokora beží pred milosťou a pýcha beží pred trestom. Tomu, kto sa stal pyšným kvôli poznaniu, je dovolené padnúť do rúhania; tomu, kto sa stal namysleným pre cvičenie sa v čnostiach, je dovolené padnúť do smilstva; a tomu, ktorý je naplnený uspokojením kvôli vlastnej múdrosti, je dovolené padnúť do temných nástrah nevedomosti.“


Facebook Instagram Youtube