Header Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (539) - Pokora rastie z pamätania na Boha

11.09.2021 | Otcovia Púšte

Svätý Izák Sýrsky hovorí: „Človek, ktorý nepamätá na Boha, nesie v srdci podozrenie voči blížnemu skrze nehanebné myšlienky. Ale kto si ctí každého človeka kvôli pamätaniu na Boha, prijíma pomoc od každého človeka skrze tajný Boží príkaz.“


Facebook Instagram Youtube