Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

V MICHAĽANOCH POCHOVALI GRÉCKOKATOLÍCKEHO KŇAZA JURAJA KAČALU

12.10.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

V sobotu 2. októbra odišiel do večnosti vo veku 84 rokov gréckokatolícky kňaz Juraj Kačala. Posledná rozlúčka a pohrebné obrady, ktoré viedol vladyka Milan Chautur CSsR, košický emeritný biskup, sa uskutočnili v stredu 6. októbra v obci Michaľany. Juraj Kačala sa narodil 1. decembra 1936 v malebnej dedinke Zboj v okrese Snina. Kvôli nepriaznivým vojnovým podmienkam sa presťahoval spolu s rodinou do obce Hrušov v blízkosti Slovenského Nového Mesta. Pochádzal z desiatich súrodencov. V poradí bol piate dieťa. Aj napriek ťažkým podmienkam sa Juraj rozhodol, že bude študovať a obohacovať svoje poznatky a záľuby. K štúdiu ho viedli a podporovali jeho rodičia Vasiľ Kačala a Júlia Kačalová (rodená Harkotová). Stredoškolské štúdium absolvoval na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Prakovciach. Už ako malý chlapec rad čítal Bibliu a knihy s kresťanskou tematikou, čo ho viedlo k tomu, aby sa stal kňazom. V roku 1957-1962 študoval na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove. Keďže bol veľmi šikovný a cieľavedomý, štúdium ukončil s červeným diplomom. Jeho ambície, snaha i Božia milosť mu napomohli k tomu, aby bol vysvätený na kňaza. Jurajova kňazská púť sa začala v roku 1962 v Michalovciach. Taktiež pôsobil aj v Hlinnom, v Byšte, v Pakostove a v Brezine, kde sa snažil ľudí viesť k poznaniu viery a pomáhať im. Po nadobudnutých skúsenostiach sa stal od roku 1990 až do roku 1998 gréckokatolíckym správcom farnosti v Choňkovciach. V roku 1998 až do roku 2001 vyučoval a slúžil ako farár v Slavkovciach. Od roku 2001 bol na zaslúženom odpočinku. Ako výpomocný duchovný v Michaľanoch 20 rokov veľmi rád vypomáhal nielen v domovskej farnosti Lastovce, ale aj v okolitých obciach. Svoju pozemskú púť ukončil zaopatrený sviatosťami v krásnom požehnanom veku 84 rokov 2. októbra 2021 v Košiciach. Zdroj: TSKE Foto: archív rodiny Kačalovej Tlačovú správu nájdete tu: https://www.grkatke.sk/aktualita/2021...


Facebook Instagram Youtube