Header Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (584) - Správne pochopenie Božieho daru

26.10.2021 | Otcovia Púšte

Po varovaní, že pamätanie na smrť vyvoláva úsilie nepriateľa duší na odvrátenie človeka od sústredenia na spásu duše, svätý Izák Sýrsky zrejme cíti potrebu upresniť, čo pod tou spomienkou na smrť presne myslí.


Facebook Instagram Youtube