Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

ARCHIMANDRITA JAROSLAV NAVŠTÍVIL GRÉCKOKATOLÍKOV V LONDÝNE

27.10.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Slovenskí rodáci v gréckokatolíckom spoločenstve v Londýne sa v nedeľu 24. októbra potešili návšteve protosynkela Košickej eparchie otca archimandritu Jaroslava Lajčiaka. Stalo sa tak takmer po dvoch rokoch pandemických reštrikcií. Otec protosynkel slávil svätú liturgiu spolu s otcom Siarhejom Stasievichom, správcom gréckokatolíckej bieloruskej s slovenskej diaspóry v Londýne.
Na záver sa otec Jaroslav poďakoval otcovi Siarhiejovi za horlivú starostlivosť o slovenských gréckokatolíkov a tiež ho pochválil za stále zlepšujúcu sa slovenčinu, v ktorej veriacim každú nedeľu ochotne slúži svätú liturgiu.
Milým prekvapením pre archimandritu bolo, koľko detí sa pripravuje na Prvé sväté prijímanie. Sám bol svedkom nedeľnej náuky, tentokrát o sviatosti krstu, a potešilo ho najmä živé zapájanie sa do diskusie, záujem i vedomosti detí.
Po svätej liturgii sa všetci stretli na zvyčajnom pohostení a besede. Protosynkel farníkom oznámil radostnú správu, a to plánovanú opätovnú návštevu začiatkom januára nadchádzajúceho roku spoločne s vladykom Cyrilom Vasiľom SJ, arcibiskupom – biskupom Košickej eparchie, ktorý toto živé a rastúce spoločenstvo rád spozná.
Zdroj a foto: GRKATKE | Marek Vojčík
Celú tlačovú správu nájdete tu: https://www.grkatke.sk/.../2021-10-25......


Facebook Instagram Youtube