Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Vladyka Ján Babjak SJ sa v Ľubici stretol s bývalými miništrantmi

28.10.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

V piatok 22. októbra slúžil vladyka Ján Babjak SJ spolu s ľubickým rodákom o. Jánom Zavackým vo svojej bývalej farnosti Ľubica ročnú zádušnú svätú liturgiu za zosnulého Jána Dučáka. V tom čase farnosť spravoval ešte ako kňaz vladyka Ján Babjak. Slová vladyku, že mal vo farnosti dosť veriacich ochotných poslúžiť hoc aj o pol noci, platili aj o zosnulom Jánovi a takých nám dáva za vzor. Na podnet jedného z miništrantov sa vo farnosti nasledujúci deň zorganizovalo stretnutie vladyku s bývalými miništrantmi aj s ich rodinami. Tohto radostného stretnutia sa ich zúčastnilo 10. Boli to miništranti, ktorí počas rokov 1983-1989 stáli pri oltári. So všetkými miništrantmi sa vladyka osobne zvítal. Aj keď odvtedy ubehlo veľa času, po pripomenutí mena sa rozžiaril úsmev na tvári vladyku. Požehnané počasie nasmerovalo prítomných na blízky kopec Zvonárka-Dulisberg, kde sa spoločne pomodlili misijnú krížovú cestu, ktorú sa pred dvoma rokmi na tomto mieste modlili misionári – redemptoristi. Niektorí boli na ľubickej krížovej ceste prvýkrát. Na vrchole sa všetkým naskytol nádherný výhľad na Levočské vrchy, Ihlu, Belianske a Vysoké Tatry, Kráľovu hoľu. Všetci prítomní sa zhodli, že zažili naozaj srdečné stretnutie duchovného otca so svojimi farníkmi. Pozdravy miništrantov, ktorí sa nemohli zúčastniť prišli z Čiech, od vladyku Milana Lacha z USA i ďalekej Austrálie. Pre nás všetkých je vladyka človekom, ktorý nás veľa naučil, je príkladom v modlitbe, láske, vernosti a nasadení za Božie veci. Zdroj a foto: GRKATPO Celú tlačovú správu nájdete tu: http://www.grkatpo.sk/?fotogalerie&id...


Facebook Instagram Youtube