Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

EVANJELIUM NA DNES: PROTOSYNKEL ĽUBOMÍR PETRÍK: Podobenstvo o milosrdnom samaritánovi

14.11.2021 | Evanjelium na dnes

V dnešnú nedeľu sa nám prihovára protosynkel Ľubomír Petrík s podobenstvom o milosrdnom samaritánovi. V tomto podobenstve kladie učiteľ zákona Ježišovi otázku, ktorú môžeme aj dnes považovať za jednu zo základných ľudských otázok: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“


Facebook Instagram Youtube