Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (18) - Radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone

02.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Ján horel, lebo od Najvyššieho bol zoslaný oheň do lona Panny ústami Gabriela, aby prostredníctvom slov Panny Svätý Duch roznietil oheň v chlapcovi a urobil z neho lampu, ktorá má horieť pred Pánom. ???? Putovanie do Betlehema môžete sledovať každý deň o 20:30 hod. prostredníctvom TV Zemplín a LOGOS TV.


Facebook Instagram Youtube