Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Špeciálna základná škola sv. Anny v Starej Ľubovni sa dočkala novej učebne

07.12.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Myšlienka postaviť novú školu, naberá čoraz reálnejšie kontúry. Záujem o edukáciu detí v Špeciálnej základnej škole svätej Anny neustále narastá. Na základe tejto skutočnosti bolo v tomto školskom roku nevyhnutné zriadiť učebňu, ktorá by poskytovala priestory pre adekvátne vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Vďaka podpore zriaďovateľa – Gréckokatolíckeho arcibiskupstva v Prešove sa podarilo postaviť novú učebňu. Gréckokatolícka charita Prešov poskytla škole pozemok vo svojom areáli, na ktorom bolo možné postaviť kontajnerovú zostavu. V októbri 2021 sa začalo s montážou panelového systému. Následne sa realizovali ďalšie práce spojené s kompletným vybavením učebne. Počnúc od kladenia podlahy až po samotný výber a zariadenie priestorov, ku ktorým pridal ruku aj samotný riaditeľ školy. Nakoniec sa škola nedávno dočkala sprevádzkovania učebne, v ktorej sa už v plnom prúde realizuje edukačný proces. Autori príspevku: Mgr. Silvia Dziaková Autor fotografií: Mgr. Silvia Dziaková, Mgr. Lucia Halčišáková


Facebook Instagram Youtube