Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Počatie presvätej Bohorodičky

08.12.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Sviatok Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou sa na Východe slávi od 8. st. a na Západe od 9.st. Je to sviatok, ktorý oslavuje Máriino detstvo. Toto počatie Božej Matky oznamuje začiatok vykúpenia. Boh uchránil ju už od okamihu jej počatia od poškvrny dedičného hriechu. Toto učenie viery slávnostne definoval pápež Pius IX 8.12.1854 Byzantská ikonografia hľadí na počatie svätou Annou realisticky: cez otvorenú bránu vidno za dvoma postavami lôžko, symbol manželskej lásky. Červený závoj rozprestretý medzi strechami budov, naznačuje , že sa udalosť odohráva vo vnútri stavby, čo zobrazenie manželského lôžka dopĺňa. Stretnutie pred Krásnou branou teda dostáva symbolický význam, že tajomné počatie sa udialo podľa Božej vôle. Od 16. do 18. storočia, bol hlavný námet obohacovaný o dva malé výjavy uložené v horných rohoch ikony. V ľavom vidno Joachima na púšti, ako mu anjel oznamuje, že jeho manželka počne dieťa. V druhom rohu vidno svätú Annu v rozkvitnutej záhrade, ako sa pozerá na vrabčie hniezdo; myšlienka na vlastnú neplodnosť ju dojíma k slzám a prosí Boha, aby sa rozhodol obdarovať ju dieťaťom. Za kríkmi sa už zjavuje Pánov anjel, aby jej zvestoval, že jej modlitby boli vypočuté. Takto, rozjímajúc nad tajomstvom počatia Márie, má ikona účasť na slávení sviatku, v ktorom sa celé stvorenie raduje z úsvitu spásy. Dnes sa rozväzujú putá neplodnosti. – Vypočul Boh modlitby Joachima i Anny. – Proti nádeji sa dočkali požehnanej dcéry, – z ktorej sa narodí Neopísateľný. – Anjelom rozkázal, aby ju pozdravili: – „Raduj sa, Milostiplná!“ Zdroj: Gréckokatolícka farnosť Vranov nad Topľou - Čemerné Viac tu: https://www.grkatvt.sk/index.php?opti...


Facebook Instagram Youtube