Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (28) - Poslaný ohlasovať ľuďom blížiacu sa spásu

12.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa, keďvystúpil pred Izrael (Lk 1, 80).Putovanie do Betlehema môžete sledovať každý deň o 20:30 hod. prostredníctvom TV Zemplín a LOGOS TV.


Facebook Instagram Youtube