Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Cesty v Humennom a okolí boli požehnané arcibiskupom Jánom Babjakom

20.12.2021 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

Do Humenného zavítal vo štvrtok 16. decembra vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, aby požehnal zrekonštruované cesty v meste a jeho okolí. Prijal tak pozvanie štátneho tajomníka Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Jaroslava Kmeťa. Celý priebeh tlačovej besedy ako aj obradu požehnania cesty sa odohrával pred Mestským úradom v Humennom. Na slávnosti boli prítomní štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Jaroslav Kmeť, primátor mesta Humenné Miloš Meričko, poslanec NR SR Jozef Lukáč, humenský archieparchiálny vikár Martin Zlacký a ďalší pozvaní hostia. Po úvodných príhovoroch nasledoval obrad požehnania cesty, ktorý vykonal vladyka Ján. V následnom príhovore poukázal na to, že aj napriek zložitej situácii v súvislosti s pandémiou Covid 19, usiluje sa vláda konať mnohé potrebné veci pre občanov Slovenskej republiky. Dôkazom toho je aj generálna oprava cestných komunikácii v meste Humenné a v okolí. Vladyka Ján si zaspomínal na svoje detstvo, keď malo mesto Humenné inú podobu ako dnes. „Zvyklo sa v minulosti hovoriť: ,,Kto chce poznať mesto Humenné, musí si obuť čižmy gumené.“ Mesto totiž v tom čase prechádzalo rozsiahlou úpravou, ktorú sprevádzali rozkopané cesty. Dnes je to pekné mesto s upravenou cestnou komunikáciou a je radosť ním prechádzať,“ povedal vo svojom príhovore arcibiskup. Na záver slávnosti všetkým prítomným udelil vladyka Ján archijerejské požehnanie a poprial požehnané a milostiplné prežitie očakávaných Vianočných sviatkov. Zdroj: Pavol Vasiľ | GRKATPO Tlačovú správu nájdete tu: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3623


Facebook Instagram Youtube