Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

PUTOVANIE DO BETLEHEMA (37) - Kristus sa s nami naozaj podelil o bytie a prirodzenosť

21.12.2021 | Putovanie do Betlehema

Ak totiž napriek všetkému, čo bolo napísané, niektorí tvrdia, že Kristus sa zjavil iba iluzórne a zdanlivo, že sa nestal pravým človekom, čo by hovorili vtedy, keby tieto skutočnosti neboli napísané?


Facebook Instagram Youtube