Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Sviatky Bohozjavenia v Bratislave

10.01.2022 | Z diania gréckokatolíckej cirkvi

V predvečer sviatku Osvietenia predsedal vladyka Peter v katedrále liturgickému sláveniu, ktoré začalo Veľkou večierňou spojenou s božskou liturgiou sv. Bazila Veľkého, pokračovalo veľkým Jordánskym svätením vody a skončilo sa Veľkým povečerím s lítiou. Obrad Jordánskeho svätenia vody je jedinečným obradom, ktorý sa vykonáva len raz do roka, práve na sviatok Bohozjavenia. Súčasťou obradu je obsiahla modlitba a prosby o zostúpenie Svätého Ducha na túto vodu, aby sa stala „vodou Jordánu“. Počas modlitby biskup posviaca vodu troma úkonmi: ponorením trojsvietnika, dýchnutí a ponorením ruky. Obrad je zakončený trojitým spevom tropára a ponorením kríža, ktorý symbolizuje vstup Ježiša Krista do rieky Jordán a jeho pokrstenie Jánom Predchodcom. Vo svojej homílii sa vladyka zamýšľal nad výzvou sv. Jána Predchodcu k pokániu. Ako zdôraznil, pokánie je obrátenie sa. „Obrátiť sa, to znamená, obrátim sa a zbadám Ježiša Krista vo svojom živote, jeho lásku. Z tejto lásky budú potom vyplývať dobré skutky. Pokánie je v prvom rade milosrdenstvo a láska k hriešnikovi.“ Celú tlačovú správu si môžete prečítať tu: https://grkatba.sk/sviatky-bohozjaven...


Facebook Instagram Youtube