Header Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

OTCOVIA PÚŠTE - SV. IZÁK SÝRSKY (663) - Viera trasie základmi poznania

13.01.2022 | Otcovia Púšte

Viera prekračuje hranice, za ktoré sa prirodzené poznanie zdráha vstúpiť. Svätý Izák Sýrsky to rozvádza v ďalšom odseku päťdesiatej druhej homílie.


Facebook Instagram Youtube