Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

UPLYNULO 14 ROKOV OD POVÝŠENIA GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI NA SLOVENSKU

31.01.2022 | Zo života gréckokatolíkov

Gréckokatolíci si v nedeľu 30. januára v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove slávením archijerejskej svätej liturgie pripomenuli 14. výročie od reorganizácie tejto východnej katolíckej cirkvi, ktorej korene siahajú k slovanským apoštolom sv. Cyrilovi a Metodovi. 30. januára 2008 pápež Benedikt XVI. povýšil Gréckokatolícku cirkev na Slovensku na metropolitnú cirkev sui iuris so sídlom v Prešove, pričom povýšil Prešovskú eparchiu na archieparchiu a metropolitné sídlo a za prvého prešovského arcibiskupa metropolitu vymenoval vtedajšieho prešovského eparchiálneho biskupa Mons. Jána Babjaka SJ. Zároveň povýšil Košický apoštolský exarchát na eparchiu a vtedajšieho exarchu Mons. Milana Chautura CSsR vymenoval za prvého košického eparchiálneho biskupa. Zriadil aj novú Bratislavskú eparchiu a za jej prvého eparchiálneho biskupa vymenoval Mons. Petra Rusnáka. Do Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku teda patria Prešovská archieparchia, Košická eparchia a Bratislavská eparchia. Zdroj: GRKATPO Celú tlačovú správu nájdete tu: http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3632


Facebook Instagram Youtube