Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

KOŠICKÁ EPARCHIA PRIPRAVILA DOTLAČ MODLITEBNEJ KNIHY HORE SRDCIA

10.02.2022 | Zo života gréckokatolíkov

Už približne dvadsať rokov používa Gréckokatolícka cirkev na Slovensku modlitebnú knižku „Hore srdcia“. Ide o základnú pomôcku pre gréckokatolíkov na slávenie božských liturgií svätého Jána Zlatoústeho a svätého Bazila Veľkého počas celého liturgického roka. Obsahuje však aj cirkevné hodinky, niektoré akatisty, náboženské piesne a mnohé ďalšie texty. Niekoľko mesiacov neboli k dispozícii. Vďaka iniciatíve Eparchiálneho úradu v Košiciach je predmetná modlitebná knižka opäť dostupná. Toto nové vydanie je obohatené o modlitby na počesť Presvätej Bohorodičky z Klokočova, ktorej sviatok slávime spravidla v prvú októbrovú nedeľu. Spomenuté texty sa nachádzajú na úplnom konci knižky, až pred samotným obsahom, oproti predchádzajúcim vydaniam nedošlo k posunu číslovania strán. Najlepší spôsob, ako sa k tejto publikácii dostať, je obrátiť sa na ktorýkoľvek farský úrad v rámci Košickej eparchie. Zdroj: TSKE informoval o. Marcel Gajdoš Tlačovú správu si prečítate tu: https://www.grkatke.sk/aktualita/2022...


Facebook Instagram Youtube