Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

POSOLSTVO PÁPEŽA K 30. SVETOVÉMU DŇU CHORÝCH

11.02.2022 | Zo života gréckokatolíkov

Pápež v posolstve hlbšie rozoberá jeho tohtoročnú tému. Ježišovo pozvanie, aby sme boli milosrdní ako Otec, nadobúda osobitný význam pre zdravotníckych pracovníkov, píše pápež František a myslí pri tom na lekárov, zdravotné sestry, laborantov, na tých, ktorí sa starajú o chorých a liečia ich, ako aj na mnohých dobrovoľníkov, ktorí venujú svoj drahocenný čas trpiacim. Obracia sa na nich slovami: „Drahí zdravotnícki pracovníci, vaša služba chorým, vykonávaná s láskou a kompetentnosťou, presahuje hranice vašej profesie a stáva sa poslaním. Vaše ruky dotýkajúce sa trpiaceho Kristovho tela môžu byť znamením milosrdných rúk Otca. Buďte si vedomí veľkej dôstojnosti vášho povolania, ako aj zodpovednosti, ktorá z neho vyplýva.“ Zdroj: TKKBS Celé posolstvo pápeža Františka si prečítate tu: https://www.tkkbs.sk/view.php?cislocl...


Facebook Instagram Youtube