Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

EVANJELIUM NA DNES: VLADYKA CYRIL VASIĽ: Návrat márnotratného syna

13.02.2022 | Evanjelium na dnes

Dnešné evanjelium nám rozpráva príbeh o návrate márnotratného syna,
ktorý môže byť príbehom každého z nás. K čomu sa upíname? Ku svojej
egoistickej sebaistote alebo k otcovmu náručiu?


Facebook Instagram Youtube