Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Keď vyčerpáme lásku, čo nám v manželstve ostane? - NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA

14.02.2022 | Národný týždeň manželstva

Kto alebo čo tretie vstupuje do vášho manželstva v negatívnom a čo v pozitívnom zmysle? Ktorá tretia strana prináša do manželstva pozitívne situácie? Čo by ste do manželského trojuholníka zaradili ako prospešné a obohacujúce pre manželstvo? Aj na tieto otázky dnes odpovedia manželia Tkáčovci a manželia Mikundovci.


Facebook Instagram Youtube