Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

SVET SA MODLÍ ZA POKOJ NA UKRAJINE

14.02.2022 | Zo života gréckokatolíkov

Americkí ukrajinskí biskupi vyzvali v sobotu 12. februára veriacich, aby sa modlili za pokoj na Ukrajine: „Obraciame sa na vás nie ako na politikov ani stratégov. Úprimne vás prosíme ako veriacich v Boha: "Tí, čo dúfajú v Pána, sú ako vrch Sion, ktorý sa nehýbe, ale zostáva naveky“ (Ž 125, 1). Ako pastieri apelujeme na vás a všetkých ľudí dobrej vôle, aby ste sa modlili za mier a spravodlivosť na Ukrajine." Biskupi vyzvali kňazov a farnosti, rehoľné spoločenstvá, rodiny a jednotlivých veriacich, aby sústredili svoje modlitby za pokoj a obrátenie sŕdc tých, ktorí hlásajú násilie a eskalujú vojnu. K modlitbám za pokoj na Ukrajine sa v nedeľu pripojil aj pápež František, ktorý venoval minútu ticha za pokojné vyriešenie napätia okolo Ukrajiny. Mierové úsilie zveril do príhovoru Panny Márie a apeloval na svedomie politikov: „Drahí bratia a sestry, správy prichádzajúce z Ukrajiny sú veľmi znepokojujúce. Zverujem príhovoru Panny Márie a svedomiu politických vodcov každé úsilie o mier. Modlime sa v tichu.“ ???? Celý príhovor pápeža Františka si môžete prečítať tu: https://www.tkkbs.sk/view.php?cislocl...


Facebook Instagram Youtube