Header Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

VLADYKA CYRIL PRVÝ KRÁT AKO SÍDELNÝ BISKUP POSVÄTIL NOVÉ ANTIMENZIONY

17.02.2022 | Zo života gréckokatolíkov

V pondelok 14. februára si Cirkev pripomenula sviatok odchodu do večnosti prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym menom Cyrila, učiteľa Slovanov. Pri tejto príležitosti vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup, slávil svätú liturgiu v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach. Ešte pred samotným začiatkom vladyka Cyril prvý krát ako sídelný biskup posvätil nové antimenziony pre potreby Košickej eparchie. Antimenzion je štvorcové plátno, vlnené alebo hodvábne, v ktorom sú zašité ostatky svätých mučeníkov alebo svätcov a na ktorom je zobrazené uloženie Ježiša Krista do hrobu. Sú znamením dovolenia a požehnania biskupa ku sláveniu bohoslužieb v danom chráme a mali by sa nachádzať na každom prestole (oltári). Právo svätiť antimenziony majú biskupi. Ich hodnovernosť biskup potvrdzuje svojim podpisom, dátumom a pečaťou. Len na takomto hodnovernom antimenzione je dovolené slúžiť svätú liturgiu. Zdroj: TSKE Foto: Slavomír Gereg ml. Tlačovú správu nájdete tu: https://www.grkatke.sk/aktualita/2022...


Facebook Instagram Youtube