Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

SPOMIENKA NA BLAŽENÝ SKON SV. KONŠTANTÍNA V KOŠICIACH

18.02.2022 | Zo života gréckokatolíkov

V Nedeľu márnotratného syna sa stretli členovia a priaznivci Spolku sv. Cyrila a Metoda v Košiciach-Terase, aby si pripomenuli 1153. výročie blaženého skonu sv. Konštantína-Cyrila. Slávnostnú sv. liturgiu, obetovanú za všetkých živých členov spolku, slávil jeho predseda o. Michal Hospodár. Príležitostnú kázeň predniesol o. Karol Knap, riaditeľ eparchiálneho školského a katechetického úradu. Vyzdvihol zásluhy solúnskych bratov na zrozumiteľnej evanjelizácii a pozval veriacich k vydávaniu svedectva kresťanského života z prehĺbenej viery. Svätú liturgiu spevom sprevádzal Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc. Na záver o. Michal Hospodár informoval prítomných o spolkových aktivitách a poďakoval všetkým za to, že svojou účasťou prispeli k šíreniu živej cyrilo-metodskej tradície. Na slávnosti sa zúčastnili aj zástupcovia Miestneho odboru Matice slovenskej a iní hostia. Zdroj: TSKE informoval Michal Hospodár Foto: Spolok sv. Cyrila a Metoda Tlačovú správu nájdete tu: https://www.grkatke.sk/aktualita/2022...


Facebook Instagram Youtube