Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Arcibiskup Ján Babjak bude sláviť svätú liturgiu za mier na Ukrajine

01.03.2022 | Zo života gréckokatolíkov

V utorok 1. marca o 16.30 hod. v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove bude vladyka Ján Babjak sláviť svätú liturgiu za pokoj a mier na Ukrajine. Otec arcibiskup už od začatia vojnového konfliktu sa modlí za pokoj na Ukrajine ako aj za všetky obete tejto nezmyselnej vojny. Rovnako k modlitbe spoločne so všetkými biskupmi vyzval aj všetkých veriacich na Slovensku. Bohoslovci kňazského seminára bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča okrem priamej pomoci na hraničných priechodoch s Ukrajinou sa počas noci z piatka na sobotu zapojili do celonočnej modlitby žaltára v seminárnej kaplnke Najsvätejšej Trojice. Modlitbovú reťaz za pokoj a mier vytvorili aj mladí z Gréckokatolíckeho mládežníckeho centra Bárka v Juskovej Voli. Do modlitbovej reťaze sa môže zapojiť každý, kto si nájde hodinu času a zotrvá v akejkoľvek osobnej modlitbe (modlitba so Svätým Písmom, modlitba ruženca, Ježišova modlitba, atď.) Ako povedal duchovný správca centra Patrik Maľarčík: „Keď sa Mojžiš modlil so zdvihnutými rukami Izraeliti vyhrávali. Touto modlitbovou reťazou chceme prosiť, aby vyhral mier na celom svete.“ Kto sa chce pridať do modlitbovej reťaze, môže sa aj zapísať do príslušnej tabuľky na linku: https://t.ly/8BID


Facebook Instagram Youtube