Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

Vladyka Ján Babjak navštívil utečencov z Ukrajiny

15.03.2022 | Zo života gréckokatolíkov

V piatok a v sobotu 11. a 12. marca navštívil vladyka Ján Babjak SJ bratov a sestry utekajúcich pred vojnou na Ukrajine v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli. Jeho návšteva bola pre mnohých veľkým povzbudením a darom. Vladyka podaroval deťom sladkosti a obrázky sv. archanjela Michala. Spoločne slávil svätú liturgiu v miestnom chráme v Juskovej Voli, na ktorej sa zúčastnili aj ukrajinskí veriaci. V príhovore pozval všetkých ku konkrétnym skutkom milosrdenstva, ktoré v tomto pôstnom období môžu byť pre nás príležitosťou ako prejaviť lásku trpiacim. Po svätej liturgii počas večere obdaroval ukrajinského chlapca, ktorý oslávil siedmy rok svojho života tortou a malým darčekom. Počas týchto dvoch dní sa stretol s rôznymi príbehmi bratov a sestier z Ukrajiny, ktorí museli utiecť pred hrozbami vojny. Mnohí s radosťou prejavili vladykovi vďačnosť za prijatie a starostlivosť, ktorú vyjadrili slovami: „Ďakujeme, cítime sa ako v nebi!“ Jeho prítomnosť, modlitba a požehnanie bola veľkým povzbudením pre trpiacich bratov a sestry v tomto neľahkom čase.


Facebook Instagram Youtube