Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

EVANJELIUM NA DNES: VLADYKA PETER RUSNÁK: Evanjelium Krížupoklonnej nedele

20.03.2022 | Evanjelium na dnes

„Po­tom, pri­volávajúc zá­stup aj svojich učeníkov, po­vedal im: Kto chce ísť za mnou, nech za­prie seba samého, vez­me svoj kríž a na­sleduje ma.“ Zamýšľajúc sa nad slovami dnešného evanjelia sa nám prihovára vladyka Peter Rusnák.


Facebook Instagram Youtube