Sledujte nás na: LOGOS Facebook LOGOS Instagram LOGOS Youtube

GYMNAZISTI Z PREŠOVA DOBROVOĽNÍCKY POMÁHALI V UTEČENECKOM TÁBORE

24.03.2022 | Zo života gréckokatolíkov

Žiakom Gymnázia bl. biskupa Gojdiča nie sú ľahostajné následky vojnových udalostí na Ukrajine v súvislosti s exodom tisícov matiek, detí a starých ľudí. Z tohto dôvodu smerovali ich kroky počas dvoch uplynulých piatkov do utečeneckého tábora v Humennom, aby ako dobrovoľníci slúžili tým, ktorí to v týchto dňoch najviac potrebujú. Počas oboch návštev sa v tábore nachádzalo viac ako 150 ľudí, z toho približne 50 detí, pre ktorých si žiaci pripravili rôzne animačné aktivity, prostredníctvom ktorých im pomohli aspoň na okamih zabudnúť na hrôzy, ktoré zažili pri úteku zo svojich domovov. V záchytnom stanovom mestečku sa stretli s ťažkými osudmi ľudí utekajúcich pred bombardovaním priamo z konfliktnej zóny, predovšetkým z Kyjeva, Charkova, Černigova či Poltavy, teda z východnej časti Ukrajiny. Stretnutia sa priamo na mieste niesli v znamení nových priateľstiev, úsmevov a vzájomného porozumenia, a to i napriek tomu, že medzi nimi bola menšia jazyková bariéra. Jednoduché "spasibo", "požalujsta" či "privet" stačili, aby si žiaci s deťmi vzájomne prejavili úctu, napríklad i pri darovaní drobných sladkostí, ktoré sa stali akýmsi symbolom povzbudenia týchto detí. http://www.grkatpo.sk/?spravy&id=3656


Facebook Instagram Youtube